Bądź aktywny

 

Każdy, kto rozpoczyna odkrywanie tego dziś prawie już zapomnianego regionu, znajdzie w zebranych tutaj tekstach, ilustracjach, mapach i filmach wideo przede wszystkim wiele nowych, inspirujących, a może nawet intrygujących materiałów. Szukający, serfując po stronie dla ciekawości, zada sobie prędzej czy później pytanie: W jaki jeszcze inny sposob dałyby się wykorzystać znalezione tutaj informacje?

W tej części kolekcji – m.in. przez bezpośredni link z dokumentu źródłowego – znajdziecie pomysły na referaty, prace metodą projektu i prace konkursowe, propozycje do pracy grupowej i do odgrywania ról. Propozycje są zredagowane w sposób zrozumiały dla uczniów i uczennic zarówno w Niemczech, w Polsce, na Litwie, jak i w Rosji. Ma to dużą zaletę, jeśli będziecie mieli okazję spotkać się ze sobą w ramach partnerstw międzyszkolnych czy międzynarodowych projektów, ma to jednak również konsekwencje merytoryczne: Wiele z zawartych tutaj w formie pytań i zadań propozycji podejmuje aspekty przekraczania granic oraz wspólnych powiązań – wiele nawiązuje do rozwoju wydarzeń na ziemiach pruskich, porównując je z podobnym przebiegiem w waszym kraju lub regionie. Tym samym dzieje ziem pruskich nie stanowią wyizolowanej narracji, lecz są umieszczone w kontekście historii europejskiej. Kolekcja wychodzi poza gromadzenie faktów z przeszłości ziem pruskich, zawiera bowiem oprócz tego rozważania metodologiczne, które stanowią źródło idei i praktycznych rozwiązań, jak korzystać z zawartych materiałów niezbędnych w poznawaniu historii tego regionu. Każdy dokument źródłowy wymaga wnikliwej obserwacji. W tekstach należy odróżnić i wymienić różne wątki narracyjne, nauczyć się czytać między wierszami oraz rozpoznać ewentualną niespójność argumentacji. Należy poddać krytycznej ocenie również zdjęcia, mapy i filmy wideo: Jakie przesłanie proponuje lub sugeruje dany dokument przez taki, a nie inny dobór kolorow, szatę graficzną, kompozycje zdjęciowe i załączone podpisy? Uwzględniając okoliczności powstania źródła oraz nadanego mu kształtu można wyciągnać wnioski co do stanowiska autora i jego motywów. Odnosi się to do wszystkich źródeł. Identyfikacja jednego tylko źródła jest jednak czasami niewystarczająca. Historycy kładą dziś szczególny nacisk na badania porównawcze, faworyzując zasadę  wieloperspektywiczności. Oznacza to konkretnie: Tak przesłanki danego źródła, jak i nasza wiedza na dany temat niekoniecznie muszą być jedynym możliwym do przyjęcia punktem widzenia. Tak czy inaczej nieodzowna jest rzetelna kwerenda. Możecie ją przeprowadzić, korzystając z internetu lub z literatury przedmiotu podanej na podstronie Czytaj dalej (bibliografia, linki). Takie badania pomoga wam wyrobić sobie swój własny pogląd na historię.