Sinti na końskim rynku

Do pracy metodą projektu lub na pracę konkursową:

Naszkicuj sytuację Sinti w Europie. Kim są Sinti i czym różnią się od Romów?

Gdzie żyli Sinti dawniej, a gdzie żyją dziś?

Czy Sinti mieszkają także w twoim regionie? Czego możesz dowiedzieć się o dziejach Sinti? Możesz nawiązać rozmowę z Sinti? Przekraczanie granic (“transnarodowość”) to dla wielu Sinti kluczowe doświadczenie. Możesz wskazać przykład, który o tym dobitnie świadczy?

Nowe hobby

Do pracy grupowej lub na pracę konkursową:

Przedstawcie krótki przegląd dziejów lotnictwa w XX w.

Czy również w waszym regionie podejmowano dawniej próby lotu? Zbierzcie materiały z historii lotnictwa waszego regionu.

Pływający rynek

Do pracy grupowej:

Gdzie odbywają się cotygodniowe targi? Jakie towary sprzedaje się na targach? Zbierzcie informacje na temat targów, podając przykłady z czasów wcześniejszych, współczesnych, a także z różnych krajów. Jakie zauważacie różnice?

Jakie jest znaczenie cotygodniowych targów? Dlaczego ludzie odwiedzali i odwiedzają targi?

Oceńcie przeobrażenia, jakim uległy zachowania nabywcze konsumentów (zachowania konsumpcyjne): Od kiedy istnieją w waszym regionie (w waszym kraju) domy towarowe, supersamy, sprzedaż wysyłkowa, np. za pośrednictwem strony internetowej?

Recykling

Na referat i dyskusję w grupie:

Przedstaw krótki przegląd historii żeglugi na Morzu Bałtyckim. Jakie statki i jakie porty historyczne są ci znane? Jakie towary były transportowane przez statki?

Opisz, jak wygląda codzienne życie osób mieszkających nad morzem. Z czego się dawniej utrzymywali, w jakich warunkach żyli? Co zmieniło się od czasów średniowiecza do dziś? Czy w regionie bałtyckim doszło kiedykolwiek do działań wojennych? Piraci na wodach Bałtyku – jak sądzisz, pływali kiedyś czy nie?

Czy region bałtycki jest dzisiaj regionem bezkonfliktowym?

W poszukiwaniu…

Na referat i dyskusję w grupie lub do pracy grupowej:

Czym jest bursztyn? Jak powstał i gdzie występuje? W jaki sposób jest wydobywany i jakie ma zastosowanie?

Podaj przykłady ozdób z bursztynu.

Znasz więcej przykładów poszukiwań bogactw naturalnych, także z twojego regionu? W jaki sposób wydobywano bogactwa naturalne dawniej? Jak wygląda ich wydobycie dziś?

W dalekim mieście kolonialnym

Na referat i dyskusję w grupie:

Co rozumie się pod pojęciem kolonializmu?

Niektórzy historycy twierdzą, że kolonie istniały kiedyś również w Europie. Jak sądzisz, jakie cechy charakterystyczne kolonializmu i jakie państwa mogą mieć konkretnie na myśli?

Czy ziemie pruskie były kolonią? Z czyjego punktu widzenia?

Z dzieckiem na wycieczkę

Do pracy grupowej:

Jak długo trwało, zanim w waszym mieście uprzątnięte zostały powojenne ruiny? Dlaczego uporano się z nimi szybko, lub odwrotnie, dlaczego trwało to długo?

Przedyskutujcie kwestię, czy zniszczone podczas wojny miasto należałoby odbudowywać według jego historycznego wzoru czy też w stylu nowoczesnym.

Codziennym doświadczeniem dzieci w okresie powojennym były zabawy wśród gruzów. Wyszukajcie kilka przykładów takich historii z tamtego okresu.

Szczęśliwe miasto

Na referat i dyskusję w grupie:

Naszkicuj rozwój miast w średniowiecznej Europie.

Kiedy miasto może się rozwijać? Jakie warunki muszą być spełnione? Odwrotnie – w jakich okolicznościach miasta mogły popaść w ruinę i „się kurczyć“?

Zbierz informacje, dlaczego mieszkańcy miast nie byli zadowoleni z zakonu krzyżackiego i jakie przeciwdziałania podejmowali.

Porównaj z aktualną sytuacją miast w twoim regionie (w twoim kraju): Czy należą do niego szybko rozwijające się miasta oraz „kurczące się“ miasta? Czym wytłumaczysz te różnice?

Na odwyku

Do odegrania ról:

Przejmij rolę starosty, który chciałby powstrzymać wyszynk napojów alkoholowych, oraz rolę szynkarza. Jaką postawę wobec alkoholu przyjmuje autor tego satyrycznego wiersza? Jakie inne opinie można byłoby sobie wyobrazić, np. lekarza, nauczyciela, rodziców i młodzieży? Jak myślicie, czy ta słowna szermierka przebiegłaby dziś tak samo jak w roku 1913? Czy dziś (w waszym kraju) nastawienie do napojów alkoholowych jest inne?

Teatr w objeździe – przez wsie i wertepy!

Na pracę konkursową:

Jakie ma znaczenie, czy grupa aktorów występuje w mieście – na własnej scenie – czy też na wsi?

Zapoznaj się z dziejami teatrów objazdowych.

Znasz przykłady teatrów wystawiających sztuki w różnych językach?

Jakie teatry znajdują się w twoim regionie? Skompletuj materiał –  ilustracje i teksty – z historii jednego przez ciebie wybranego teatru.

O ile to możliwe poproś o rozmowę aktorów, muzyków, inspicjentów lub innych pracowników teatru, wypytując o ich doświadczenia.

Bez muzyki ani rusz!

Do pracy grupowej:

Spróbujcie przetłumaczyć tekst na współczesny język polski.

Jak wysoko ceni się muzykę w waszym kraju, w waszych rodzinach?

Jakie tradycje muzyczne posiada wasz region? Przedstawcie je w przekroju na przełomie kilku epok historycznych do dnia dzisiejszego.

Jak waszym zdaniem działa muzyka: Czy może przekraczać granice państw, granice uprzedzeń, a więc łączy, czy też odgranicza pojedyncze grup etniczne lub warstwy społeczne, a więc rozdziela?