Żmudna droga do morza

Na pracę konkursową:


Jak rozwijała się w Europie i w twoim kraju (w twoim regionie) turystyka wodna nad brzegami rzek i jezior oraz turystyka nadmorska po II wojnie światowej? Powstawały nowe miejscowości kąpieliskowe, czy nadal korzystano z przedwojennych kurortów?

Zbierz materiały, w których opisywane są początki turystyki wodnej na ziemiach pruskich lub w twoim kraju (w twoim regionie) po II wojnie światowej. Kto odwiedzał miejscowości kąpieliskowe (jakie grupy wiekowe, warstwy społeczne), a kto nie.

Czym różniło się życie na wczasach w kurortach w pierwszych latach powojennych od codzienności życia w twoim kraju (w twoim regionie)?

Łagodny klimat

Do pracy grupowej:


Nasza ocena zjawisk geograficznych w dużej mierze zależy od tego, w jakim miejscu i jakim państwie żyjemy, oraz do jakiej pogody, klimatu i krajobrazu jesteśmy przyzwyczajeni.

Potraficie podać dane klimatyczne odnoszące się do ziem pruskich? Porównajcie je z danymi klimatycznymi innych wam znanych miejsc.

Jakie miejsca lub jakie krajobrazy uchodzą w twoim państwie za „łagodne“ i „przyjemne“, a jakie odczuwa się jako „surowe“ i „niegościnne“? Dlaczego?

Surowy klimat

Do pracy grupowej:Nasza ocena zjawisk geograficznych w dużej mierze zależy od tego, w jakim miejscu i jakim państwie żyjemy, oraz do jakiej pogody, klimatu i krajobrazu jesteśmy przyzwyczajeni.

Potraficie podać dane klimatyczne odnoszące się do ziem pruskich? Porównajcie je z danymi klimatycznymi innych wam znanych miejsc.

Jakie miejsca lub jakie krajobrazy uchodzą w twoim państwie za „łagodne“ i „przyjemne“, a jakie odczuwa się jako „surowe“ i „niegościnne“? Dlaczego?

Krajobraz-koszmar!

Do pracy grupowej:

Porównajcie oba teksty źródłowe.

Czy ponura spuścizna fortyfikacji i sprzętu wojennego odgrywa istotną rolę również w niemieckim, polskim lub litewskim wizerunku ziem pruskich? O ile nie, to dlaczego tak się dzieje?

Zastanówcie się, w jaki sposób można było sobie wyobrazić krajobraz przyszłości po II wojnie światowej.

Jak dziś wyglądają takie wizje krajobrazów przyszłości?

Krajobraz przyszłości

Do pracy grupowej:

Porównajcie oba teksty źródłowe.

Czy ponura spuścizna fortyfikacji i sprzętu wojennego odgrywa istotną rolę również w niemieckim, polskim lub litewskim wizerunku ziem pruskich? O ile nie, to dlaczego tak się dzieje?

Zastanówcie się, w jaki sposób można było sobie wyobrazić krajobraz przyszłości po II wojnie światowej.

Jak dziś wyglądają takie wizje krajobrazów przyszłości?

Jak wam się podoba pogoda w Kalinigradzie?

Do pracy grupowej:

Znajdźcie albumy z fotografiami miast (nie tylko ziem pruskich) z Rosji lub ZSRR, Niemiec, Polski i Litwy. Mogą pochodzić zarówno z czasów sowieckich (w Polsce w okresie socjalizmu używano terminu: radziecki) lub komunistycznych, jak i z aktualnie opublikowanych albumów.

Co przedstawiają – zabytki, przyrodę czy zakłady przemysłowe? Czy pokazują również ludzi, a jeśli tak, w jakich sytuacjach? Jaka postawa dominuje w tekście wstępnym, jaka wynika z zestawu zdjęć i jaka przeważa w poszczególnych opisach zdjęć: duma, krytyka, nostalgia czy autoironia?

Przedstawcie sytuację polityczną ZSRR w latach 80. XX w. Przedyskutujcie, co mogą mieć na myśli autorzy albumu o Kalinigradzie, stosując autoironię?

Flisactwo – w mieście

Do pracy metodą projektu lub na pracę konkursową:

Przedstaw w zarysie historię transportu wodnego w Europie, w twoim kraju i regionie.

Jakie są zalety flisactwa, a jakie jego wady? Jaką przyszłość ma przed sobą flisactwo w Europie, w twoim kraju lub regionie?

Wyszukaj relacje i wspomnienia, których autorami są flisacy. Jakie mieli wykształcenie, kim byli ich zleceniodawcy, jak docierali na miejsce pracy, jaki mieli rytm pracy, gdzie nocowali po drodze i jakie było ich wynagrodzenie?

Jak mogło wyglądać życie rodzinne flisaka? Czy flisacy należeli do związków zawodowych? Jak wyglądały ich relacje z szyprami?

Torfowisko Europy Środkowej

Na referat i dyskusję w grupie:

Pozyskiwanie źródeł energii jest ważnym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego i technicznego na przestrzeni dziejów. Opisz w skrócie historię energetyki w Europie.

Czym jest torf? Gdzie występuje, w jaki sposób jest wydobywany I użytkowany?

Jakie nośniki energii są wydobywane i wykorzystywane w twoim regionie (w twoim kraju)? Czy wiąże się z nimi powstanie ważnych zabytków przemysłu?

Jakie źródła energii mają w XXI w. podstawowe znaczenie i dlaczego? Znasz alternatywy?

Ryby w dżungli?

Na referat i dyskusję w grupie:

Daj krótki przegląd historii rybołówstwa w Europie, w twoim kraju lub regionie. Uwzględnij przy tym jego aktualne znaczenie ekonomiczne.

Historycy ochrony środowiska chętnie powtarzają, że woda to element łączący. W jaki sposób doświadczenie przekraczania granic, jakie było udziałem rybaków podczas podróży morskich, wpływało na ich styl życia i zachowanie? Czy rybacy uchodzą w twoim kraju (w twoim regionie) za wyjątkową grupę zawodową?

Lasy są gdzie indziej

Do pracy metodą projektu:

Mapy cieszą się od jakiegoś czasu wyjątkowym zainteresowaniem historyków – lecz nie jako „obiektywny“ obraz rzeczywistości geograficznej, ale raczej jako szczególny sposób ułatwiający utrwalenie określonej intpretacji świata (lub wycinka świata).

Przedstaw rozwój kartografii w okresie wczesnonowożytnym.

Wyszukaj informacje na temat życia i dorobku kartografów Wacława Grodeckiego i Lucasa Janzona Waghenaera.

Czy zauważasz jakieś szczególne cechy tych map?

  • Co przedstawia mapa?
  • Dobór kolorów
  • Nazwy
  • Oznakowanie granic
  • Użyte symbole

Jakie inne punkty widzenia niż te, do których jesteśmy dziś przyzwyczajeni, prezentują autorzy obu map? Porównaj je z aktualnymi mapami przedstawiającymi ziemie pruskie.

Widok na morze

Do pracy metodą projektu:

Mapy cieszą się od jakiegoś czasu wyjątkowym zainteresowaniem historyków – lecz nie jako „obiektywny“ obraz rzeczywistości geograficznej, ale raczej jako szczególny sposób ułatwiający utrwalenie określonej intpretacji świata (lub wycinka świata).

Przedstaw rozwój kartografii w okresie wczesnonowożytnym.

Wyszukaj informacje na temat życia i dorobku kartografów Wacława Grodeckiego i Lucasa Janzona Waghenaera.

Czy zauważasz jakieś szczególne cechy tych map?

  • Co przedstawia mapa?
  • Dobór kolorów
  • Nazwy
  • Oznakowanie granic
  • Użyte symbole

Jakie inne punkty widzenia niż te, do których jesteśmy dziś przyzwyczajeni, prezentują autorzy obu map? Porównaj je z aktualnymi mapami przedstawiającymi ziemie pruskie.