Impressum

Operator
Leibniz Institute for Educational Media | Georg Eckert Institute
Freisestrasse 1
D-38118 Braunschweig

Tel.: +49 (0)531 59099 -0
Faks: +49 (0)531 59099 -99
Faks: +49 (0)531 59099 -79 (Administracja)
E-mail: edumeres[at]gei.de

Instytut im. Georga Eckerta jest instytucją prawa publicznego. Siedziba Instytutu: Braunschweig.
Jest ona reprezentowana przez jej dyrektora prof. dr Eckhardta Fuchsa.
Strona internetowa "pruzzenland.eu" jest projektem Instytutu Mediów Edukacyjnych Leibniza | Instytutu Georga Eckerta.

Prezentowana digitalna kolekcja opracowanych jako materiały dydaktyczne historycznych źródeł jest oparta na zasadach wieloperspektywiczności, wielojęzykowości oraz na idei open access. Nie służy żadnym interesom komercyjnym, ale wyłącznie celom edukacji. Finansowana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft strona przestrzega standardów rzetelności i dobrej praktyki naukowej.

Koordynacja i dydaktyzacja: dr Stephanie Zloch

Redakcja: Antigoni Loukovitou

Współpraca fachowa i dydaktyczna: prof. dr hab. Grzegorz Białuński, Marret Bischewski, Philipp Gajuk, prof. dr hab. Jan Gancewski, Miriam Körner, dr Kerstin von der Krone, dr hab. Izabela Lewandowska, dr Robert Maier, Susanne Nikonorow, dr Dirk Sadowski, dr Maren Tribukait

Tłumaczenia: dr Ewa Herfordt (język polski), Vilija Gerulaitiėne (język litewski) dr Oksana Nagornaja (język rosyjski)

Web design: Christoph Schüssler

IT: Connecta