Chyba zaczęli bez nas

Do pracy grupowej:

Karykatury formułują opinie na bieżace tematy z dziedziny polityki, wykorzystując do tego historyczne fakty. Można i należy wobec tego analizować również ich przesłanie polityczne.

W jaki sposób karykaturzysta wyobraża sobie naród polski czy też co w ogóle rozumie pod pojęciem narodu? Jak jego zdaniem powinno wyglądać życie polityczne narodu? Jak umiejętnie obchodzić się z odmiennymi poglądami i z konfliktami politycznymi?

Rebound

Na referat i dyskusję w grupie lub do pracy konkursowej:

Naszkicuj historię Žalgiris Kowna lub innego klubu sportowego, który swoją nazwą i genezą powołuje się na narodowe symbole związane z tradycją historyczną.

Niektóre wydarzenia sportowe odwołują się do aspektów narodowościowych – w trakcie przygotowań lub w późniejszej pamięci zbiorowej. Potrafisz wymienić przykłady?

Jak przedstawia się relacją pomiędzy narodem (nacjonalizmem) a sportem? Czy istnieją dyscypliny sportu, które bardziej niż inne opierają się na więziach narodowych i dlaczego tak się dzieje?

Nie tylko 1410 r.

Na referat i dyskusję w grupie:

Przedstaw w skrócie ważniejsze konflikty militarne zakonu krzyżackiego prowadzone z sąsiadami.

Które z tych konfliktów upamiętnia się dziś jeszcze, np. w postaci pomników, Reenactments lub powieści historycznych?

Zasłużyli sobie na to

Na referat i dyskusję w grupie:

Jakie stanowisko zajmuje podręcznik szkolny z NRD odnośnie zakonu krzyżackiego?

Naszkicuj poglądy ideologii marksistowskiej odnośnie historii średniowiecza.

Czy znajdujesz przykłady krytycznej oceny zakonu krzyżackiego, która z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się uzasadniona, a jeśli tak, to dlaczego?

Na dodatek jeszcze drogo

Do pracy grupowej lub na referat i dyskusję w grupie:

Spróbujcie przetłumaczyć załączony tekst na współczesny język polski.

Opiszcie aktywność i znaczenie wojsk najemnych w średniowieczu. A dziś, czy istnieją jeszcze wojska najemne? Jeśli tak, to gdzie i kto je angażuje?

Dlaczego rycerzom zakonnym nie udało się w 1410 r. jeszcze raz zorganizować wyprawy krzyżowej?

1410 r.: Dlaczego jeszcze nie koniec?

Na referat i dyskusję w grupie:

Opisz położenie zakonu krzyżackiego w pierwszych tygodniach i miesiącach po bitwie pod Grunwaldem.

W jaki sposób zakon krzyżacki próbował przezwyciężyć skutki poniesionej klęski?

Jakie istniały możliwości wyrównania poniesionych w wojnie kosztów?

Omów utworzenie Związku Pruskiego?

Ratunek Europy: 1410 r.

Do pracy grupowej lub na referat i dyskusję w grupie:

Porównajcie oba teksty podręcznikowe, uwzlędniając jednocześnie historyczne konteksty.

Co się kryje za pojęciami “Rosji” i “Europy” w okresie średniowiecza, a co na początku XX w.?

Czy znacie inne przykłady z historii, w których jakiś kraj postrzegał się jako obrońca Europy? W jaki sposób i dlaczego tak się dzieje?

Czy nastawienie danego kraju do “Europy” jest po podjętej próbie przyjścia z pomocą odmienne – być może lepsze – czy też “Europa” staje się po fakcie źródłem rozczarowania?

Jakie nastawienie w stosunku do “Europy” przeważa obecnie w waszym kraju? A wy sami, jakie nadzieje wiążecie z “Europą”?

Ratunek Europy: 1914 r.

Do pracy grupowej lub na referat i dyskusję w grupie:

Porównajcie oba teksty podręcznikowe, uwzlędniając jednocześnie historyczne konteksty.

Co się kryje za pojęciami “Rosji” i “Europy” w okresie średniowiecza, a co na początku XX w.?

Czy znacie inne przykłady z historii, w których jakiś kraj postrzegał się jako obrońca Europy? W jaki sposób i dlaczego tak się dzieje?

Czy nastawienie danego kraju do “Europy” jest po podjętej próbie przyjścia z pomocą odmienne – być może lepsze – czy też “Europa” staje się po fakcie źródłem rozczarowania?

Jakie nastawienie w stosunku do “Europy” przeważa obecnie w waszym kraju? A wy sami, jakie nadzieje wiążecie z “Europą”?

Kolory bitwy 1

Do pracy metodą projektu:

Jak było uzbrojone wojsko wyruszające na bitwę w okresie średniowiecza i jakie symboliczne przedmioty odgrywały w niej istotną rolę?

Jakie rodzaje hierarchii, zarówno między grupami społecznymi, jak etnicznymi, istniały w wojskach okresu średniowiecza?

Czy strony konfliktu w 1410 r. – wojska Zakonu, Polski i Litwy – różniły się pod tym względem od innych wojsk? Porównaj z inną europejską bitwą okresu późnego średniowiecza.

Kolory bitwy 2

Do pracy metodą projektu:

Jak było uzbrojone wojsko wyruszające na bitwę w okresie średniowiecza i jakie symboliczne przedmioty odgrywały w niej istotną rolę?

Jakie rodzaje hierarchii, zarówno między grupami społecznymi, jak etnicznymi, istniały w wojskach okresu średniowiecza?

Czy strony konfliktu w 1410 r. – wojska Zakonu, Polski i Litwy – różniły się pod tym względem od innych wojsk? Porównaj z inną europejską bitwą okresu późnego średniowiecza.

Rycerze i wojownicy

Do pracy metodą projektu:

Jak było uzbrojone wojsko wyruszające na bitwę w okresie średniowiecza i jakie symboliczne przedmioty odgrywały w niej istotną rolę?

Jakie rodzaje hierarchii, zarówno między grupami społecznymi, jak etnicznymi, istniały w wojskach okresu średniowiecza?

Czy strony konfliktu w 1410 r. – wojska Zakonu, Polski i Litwy – różniły się pod tym względem od innych wojsk? Porównaj z inną europejską bitwą okresu późnego średniowiecza.

Žalgiris jako film animowany

Jak poprzez rysunek, dobór barw i zachowanie przedstawione są na filmie poszczególne strony? Które sceny wykraczają poza opis samej bitwy?

Event „Grunwald“

Do pracy grupowej:

Wyszukajcie, od kiedy na polach Grunwaldu odbywają się historyczne rekonstrukcje bitwy (Reenactments) i jak przebiegał rozwój tego widowiska po dzień dzisiejszy.

Czy w waszym regionie (w wazym kraju) mają miejsce również inne Reenactments?

Na czym polega atrakcyjność tego typu imprez odtwarzających wydarzenia historyczne? Skąd ich uczestnicy biorą szczegółowe informacje o potrzebnym uzbrojeniu czy o przebiegu bitwy?

Zbierzcie potrzebne informacje, rozmawiając z uczestnikami i widzami podczas inscenizacji bitew historycznych i zwracając uwagę na różnorodne poglądy i motywy.