Stracona szansa

Do pracy grupowej:

Popularnym wśród historyków eksperymentem myślowym jest “historia kontrafaktyczna”. Wyjaśnijcie to pojęcie. Dlaczego zajmowanie się historią, “jaka nie miała miejsca”, może być czasem przydatne?

Co by było…

  • gdyby powstanie Prusów przeciwko zakonowi krzyżackiemu zakończyło się sukcesem?
  • gdyby Prusowie wcześniej przyjęli chrześcijaństwo?
  • gdyby Polacy i Litwini sprzymierzyli się z Prusami?
  • gdyby Prusowie i język pruski przetrwali do dziś?

Ziemie germańskie?

Do pracy grupowej:

Wyszukajcie w atlasach historycznych i podręcznikach szkolnych (m.in. w wydaniach historycznych lub obcojęzycznych) mapki przedstawiające plemiona pruskie, germańskie i/albo słowiańskie.

  • chronologia: moment czasowy, odcinek czasu; jest widoczny przebieg w czasie?
  • strzałki: w jakim kierunku wskazują, jak są oznakowane?
  • dobór kolorów
  • nazwy
  • rozmieszczenie na mapce

Porównajcie wyniki.

Baba pruska – tradycyjnie

Do pracy grupowej lub do pracy metodą projektu:

Zbierzcie materiały na temat pochodzenia kamiennych “bab”, przedstawiając ich różne przypisywane im przez badaczy znaczenia.

Gdzie stoją dziś (historyczne) “baby”? Wyszukajcie zdjęcia poszczególnych miejsc, w których się aktualnie znajdują.

Wyszukajcie materiały, które pokazują nowe zastosowanie “bab”. Dlaczego zajmowanie się “babami” w ramach działalności artystycznej urosło do rozmiarów nowego “trendu”?

Baba pruska – w nowym wydaniu

Do pracy grupowej lub do pracy metodą projektu:

Zbierzcie materiały na temat pochodzenia kamiennych “bab”, przedstawiając ich różne przypisywane im przez badaczy znaczenia.

Gdzie stoją dziś (historyczne) “baby”? Wyszukajcie zdjęcia poszczególnych miejsc, w których się aktualnie znajdują.

Wyszukajcie materiały, które pokazują nowe zastosowanie “bab”. Dlaczego zajmowanie się “babami” w ramach działalności artystycznej urosło do rozmiarów nowego “trendu”?

Tego jeszcze nie było w atlasie

Do pracy metodą projektu:

Opisz w skrócie, z jakich źródeł historycy rekonstruują historyczne nazwy własne miejsc i osad.

Jakie źródła (przekazy historyczne) mają znaczenie dla ustalenia takich nazw miejscowych na ziemiach pruskich?

Porównaj mapkę z innymi mapami historycznymi (w podręcznikach szkolnych) tego okresu. Jakie zauważasz różnice, jakimi argumentami politycznymi i historycznymi posługują się poszczególne mapy?

Dziesięć przykazań w języku pruskim

Na referat i dyskusję w grupie:

Opisz wydarzenie i skutki reformacji w Europie i na ziemiach pruskich.

Wyszukaj, jakie inne jeszcze publikacje istniały w języku pruskim i kto był ich autorem.

Dlaczego nie udało się zaprowadzić języka pruskiego jako nowego języka pisanego?

Znasz więcej języków, które albo wymarły, albo są zagrożone wymarciem?

Przedyskutuj kwestię, czy należałoby objąć specjalną ochroną „małe języki“ (języki małego zasięgu, języki mniejszości).

Dziwaczni, ale przyjaźni ludzie

Do pracy grupowej:

Wyszukajcie informacje na temat Adama z Bremy i Piotra Dusburga. Przedstawcie krótko obu autorów.

Porównajcie oba średniowieczne teksty. Dlaczego Adam z Bremy wydaje inny osąd o Prusach niż Piotr z Dusburga?

Doprawdy niepoprawni

Do pracy grupowej:

Wyszukajcie informacje na temat Adama z Bremy i Piotra Dusburga. Przedstawcie krótko obu autorów.

Porównajcie oba średniowieczne teksty. Dlaczego Adam z Bremy wydaje inny osąd o Prusach niż Piotr z Dusburga?

Pokój jako alternatywa?

Na referat  i dyskusję w grupie:

Przedstaw w zarysie pierwsze lata działalności zakonu krzyżackiego na ziemiach pruskich.

Sojusz zawarty na podstawie umowy w warowni dzierzgońskiej nie przetrwał zbyt długo. Dlaczego ani zakon krzyżacki, ani Prusowie nie chcieli bądź nie mogli dotrzymać umowy?

Jaćwingowie – „nasi“ Prusowie

Do pracy metodą projektu:

Znasz dziś aktywne stowarzyszenia lub osoby, które angażują się na rzecz zachowania historycznego dziedzictwa Jaćwingów, a nawet chciałyby doprowadzić do jego odrodzenia?

Jakie mogłyby być cele takiego „jaćwieskiego“ odrodzenia?

Znasz inne prawie zapomniane „narodowości“ lub „mniejszości“, które od niedawna znów zwracaja na siebie uwagę i zyskują na popularności.