Strumień napływających praktycznie się nie urywa: Mowa jest o dostojnikach kościelnych z Niemiec, Litwy, Polski lub Białorusi, którzy po rozwiązaniu ZSRR przybywają do Obwodu Kalinigradzkiego, aby pomóc przy odbudowie wspólnot religijnych czy też instytucji wyznaniowych. Litewski ksiądz Anupras Gauronskas wspomina pierwsze dni w nowo powstałych parafiach katolickich.

Zbliża się niezmiernie ważna data: tysiącletnia rocznica obwieszczenia Ewangelii na ziemiach, na którym dziś żyjemy. Św. Wojciech głosił tutaj po raz pierwszy Dobrą Nowinę tysiąc lat temu. Ziemie Jaćwingów przekształciły się w kraj chrześcijański, rozwinęła się cywilizacja. Przed II wojną światową istniało na terenie dzisiejszego Obwodu Kalinigradzkiego więcej niż 40 ośrodków katolickich. W samym Królewcu obok kościołów luterańskich stały kościoły katolickie, w sumie osiem. Doprawdy, w ten sposób św. Wojciech, ponosząc śmierć męczeńską, był jak to ziarno pszenicy, które miało wydać obfity plon. Jednak po II wojnie światowej ów kraj zamienił się w odczuciu wszystkich wierzących ludzi w umysłową pustynię. Przez ponad trzy dziesięciolecia nie działała tu ani jedna duchowa instytucja. Żeby ochrzcić dziecko lub przyjąć inne sakramenty święte wierni katoliccy musieli jeździć na Litwę lub do Polski.

Bojówkarscy ateiści usiłowali zbudować społeczeństwo oparte na bezbożności. Jednak ich próby okazały się bezowocne. Wiara odradza się w kraju św. Wojciecha. Wieloetniczne i wielojęzykowe społeczeństwo Okręgu zwraca się ku Bogu. Jako pierwszą zarejestrowano w Kalinigradzie katolicką parafię „Świętej Rodziny“. Biskup z Augsburga podarował parafii w maju 1993 r. elementy na wzniesienie budynku. Burmistrz miasta przeznaczył kawałek ziemi przy ulicy Lesopilnaja na budowę prowizorycznej kaplicy. Przygotowano projekt budynku. Parafianie wzięli się wspólnie do pracy: Wzniesiona przez nich w 1994 r. kaplica została uroczyście poświęcona przez arcybiskupa mińsko-mohylewskiego Tadeusza Kondrusiewicza. Teraz w kaplicy odprawiane są msze, w których uczestniczą wszyscy katoliccy wierni z Kalinigradu.

W Obwodzie Kaliningradzkim istnieje łącznie 15 katolickich parafii: Parafie w Mamonowie, Razdolnoje i Swietłyj otrzymały swoje kaplice w prezencie z Niemiec. W Sowiecku powstaje nowy kościół. Na budowie pracują nie tylko przyszli parafianie, ale i wierni z Litwy, Niemiec i innych państw. We wszystkich parafiach znajdują się wierni rozmaitych narodowości – nie powstrzymuje ich to jednak od wspólnej modlitwy.

Bądź aktywny


 

źródło: Anupras Gauronskas: Vozroždenie cerkvi, [w:] „Zapad Rossii“, 1996, z. 1 (15), s. 148.