Ziemie pruskie to region współistnienia wielu religii. Ich przykład pokazuje, jak doświadczenie i przeżywanie różnorodności (np. innych poglądów) mimo występujących konfliktów może zbliżyć mieszkańców i wzmocnić ich poczucie przynależności. Czytaj dalej