Dziesięć przykazań w języku pruskim

Pruski dziś już nie istnieje. Na krótko zanim w XVII w. wymarł praktycznie jako samodzielny język, doczekał się jeszcze pierwszych form pisemnych. Zalicza się do nich najobszerniejsze do dziś i najbardziej znane źródło – przełożony na pruski przez pastora Abla Willa katechizm Marcina Lutra, który w formie dwujęzycznej (niemiecki-pruski) ukazał się w Królewcu w 1561 r.

Bądź aktywny

źródło: Enchiridon. Der Kleine Catechismus Doctor Martin Luthers, Teutsch vnd Preussisch, przekład Abel Will, Königsberg 1561, http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN682496707&PHYSID=PHYS_0028,
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN682496707&PHYSID=PHYS_0029.