Dešimt Dievo įsakymų prūsiškai

Prūsų kalba neišliko iki mūsų laikų. Neužilgo iki to laiko, kai XVII amžiuje ji išnyko kaip savarankiška, vis dėlto atsirado pirmieji rašto darbai prūsų kalba. Vienas iš jų – lig šiol kaip didžiausias žinomas prūsiškas šaltinis 1561 metais išspausdintas Martyno Liuterio katekizmo vertimas. Dvikalbis leidinys (vokiečių ir prūsų kalbomis), kurio prūsišką vertimą parengė klebonas Abelis Willis, buvo išspausdintas Karaliaučiuje.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Enchiridon. Der Kleine Catechismus Doctor Martin Luthers, Teutsch vnd Preussisch, übers. von Abel Will, Königsberg, 1561, http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN682496707&PHYSID=PHYS_0028,
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN682496707&PHYSID=PHYS_0029.