O Prusach, od których wzięliśmy nazwę ziem pruskich, długi czas wiadomo było stosunkowo niewiele. Wizerunek Prusów kształtowały pojedyncze wypowiedzi średniowiecznych kronikarzy, a przede wszystkim pełne fantazji „staropruskie“ legendy. Podręczniki szkolne nierzadko również opierały się jedynie na domysłach. Czytaj dalej