Wspomnienie zapomnianej wojny

W roku 2014 w rocznicę wybuchu I wojny światowej odżyła w świadomości wielu pamięć wielkich bitew stoczonych między wojskami niemieckimi i rosyjskimi właśnie na ziemiach pruskich. Liczba poległych sięgała setek tysięcy ofiar, w większości żołnierzy rosyjskich, którzy byli gorzej wyposażeni i słabiej zorganizowani. Na cmentarzach wojennych ziem pruskich zostały wyodrębnione miejsca przeznaczone specjalnie na pochówek rosyjskich żołnierzy i oznakowane insygniami władzy rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Utworzenie hermetycznie zamykającego reżimu kontroli obszarów pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej z końcem I wojny światowej uniemożliwiło krewnym odwiedzanie grobów. Od kiedy w 1945 r. część ziem pruskich weszła w skład Obwodu Kaliningradzkiego nie okazywano w ZSRR jawnie propagującym ateizm już żadnego zainteresowania starymi grobami. Po II wojnie światowej, która Związek Radziecki kosztowała ponad 20 milionów ofiar śmiertelnych, wznoszono, zgodnie z nowymi rytuałami, pomniki chwały – symbol pamięci zwycięstwa Armii Czerwonej i sowieckiego oręża.

Bądź aktywny

źródło: Ostpreußen/Masuren, Soldatenfriedhof, russisches Denkmal. Fotograf: Haro Schumacher, Oberammergau

Herder-Institut Marburg, Bildarchiv, nr inwentarzowy: 2a313