Pamirštas Pirmojo pasaulinio karo priminimas

Kai 2014 metais buvo minima Pirmojo pasaulinio karo pradžia, vėl atgijo prisimimimai apie Prūsijos žemėje vykusias smarkias kautynes tarp vokiečių ir rusų dalinių. Žuvusieji skaičiuojami šimtais tūkstančių. Labiausiai nukentėjo rusų kariuomenės daliniai, kurie buvo prasčiau aprūpinti ir blogiau organizuoti. Žuvusiems laidoti Prūsijos žemės kareivių kapinėse buvo įrengti atskiri sklypai rusų aukoms, pažymėti religinėmis rusų pravoslavų bažnyčios insignijomis. Po Pirmojo pasaulinio karo Vidurio ir Rytų Europoje įvedus griežtai atribojantį sienos kirtimo režimą žuvusiųjų artimieji kapų lankyti nebegalėjo. Po 1945-ųjų, kai Prūsijos žemė išnyko dalį jos pavertus Kaliningrado sritimi, Sovietų Sąjungai, kategoriškai deklaruojančiai ateizmą, senieji kapai nerūpėjo. Per Antrąjį pasaulinį karą ir vėl žuvo daugiau nei 20 milijonų žmonių. Jų atminimas buvo pagerbtas pagal naujas tradicijas statant sovietinius memorialus.

Būk aktyvus

Šaltinis: Rytų Prūsija/Mozūrija, kareivių kapinės, rusiškas paminklas, fotografas: Haro Schumacher, Oberamergau

Herderio institutas Marburge, vaizdų archyvas, Inv. Nr.: 2a313