Byli górą mimo klęski: W ten właśnie sposób autorka podręcznika szkolnego w niepodległej Litwie chciałaby widzieć Prusów, protoplastów Litwinów (a może nawet samych Litwinów?). Krzyżacy tak czy owak tym razem jeszcze mieli szczęście…

Rycerze zakonni przywiązywali ogromną wagę do tego, by Niemcy i Prusowie żyli oddzielnie, nie nawiązując między sobą żadnych kontaktów, obawiali się bowiem szybkiego zlitewszczenia się Niemców na wypadek bliższej styczności z Prusami.

Bądź aktywny


źródło: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. Istorijos vadovėlis Klaipėdos krašto mokykloms. Klaipėda 1935, s. 52.