Nowy wiejski styl życia

Na ziemiach pruskich praca kobiet w gospodarstwach rolnych nie była niczym nowym. Przedstawione tu kobiety nie mają jednak nic wspólnego ani z ogólnie przyjętym wizerunkiem wschodniopruskiej dziedziczki, ani też z mazurską chłopką. Na zdjęciu widać robotnice sowieckiego kołchozu w Obwodzie Kalinigradzkim – prowadzonego zespołowo dużego gospodarstwa rolnego. Po II wojnie światowej istniało w Obwodzie na skutek wymiany ludności i związanej z nią reorganizacji i upaństwowienia użytków rolnych wyjątkowo dużo kołchozów. Chociaż kobiety miały w kołchozie oficjalnie ten sam status co mężczyźni, w praktyce jednak rzecz się miała inaczej: Podczas gdy mężczyźni pełnili funkcje brygadierów i traktorzystów, zajmując tym samym stanowiska kluczowe, kobiety poświęcały się często tylko w ograniczonym zakresie dozwolonej pracy w indywidualnych gospodarstwach przyzagrodowych (rabaty warzywne, hodowla nierogacizny). Propagowana w socjalizmie równość płci kończyła się na granicy wsi. Na ironię losu zakrawa, że indywidualna gospodarka często była wydajniejsza od przeważnie niedbałej i źle zarządzanej produkcji w kołchozach.

Bądź aktywny

źródło: Maksim S. Popov (red.): Parallel Memory. 150 years of Königsberg and Kaliningrad history in photographs/Parallel’naja pamjat‘. 150 let istorii Kenigsberga i Kaliningrada v fotografijach, Kaliningrad 2012, s. 250-251.