Czy społeczeństwo ziem pruskich było zdominowane przez mężczyzn? W średniowieczu rycerze zakonu krzyżackiego z pewnością kształtowali przez długi czas zarówno polityczne relacje władzy, jak i pamięć historyczną. Także odnośnie późniejszych epok podręczniki historii szeroko rozpisują się na temat opozycji stanowej lub działań wojennych na ziemiach pruskich, w których kobiety jako podmioty działające praktycznie nie występowały. Czytaj dalej