Lasy są gdzie indziej

Krajobraz ziem pruskich przedstawiany jest na ogół jako bogaty w jeziora i głebokie lasy. Polski kartograf Wacław Grodecki (1535-1591) – autor jednego z najsłynniejszych w tamtych czasach atlasów Theatrum Orbis Terrarum des Abraham Ortelius – postrzegał to jednak zupełnie inaczej. Był zdania, że ziemie pruskie stanowiły dobrze zasiedlony obszar miejski, podczas gdy wielkie i mroczne lasy można było napotkać, kierując się bardziej na wschód, czyli w Wielkim Księstwie Litewskim na terytorium dzisiejszych państw Ukrainy i Białorusi.

Bądź aktywny

źródło: Wacław Grodecki: Poloniae finitimarumque locorum descriptio, [w:] Abraham Ortelius: Theatrum orbis terrarum, Antwerpen 1571.