Miškai kažkur kitur

Prūsų žemę įprasta įsivaizduoti kaip tamsių miškų ir daugybės ežerų kraštą. Lenkų kartografas Wacławas Grodeckis (apie 1535–1591), kuris išspausdino savąjį žemėlapį viename žymiausių ano meto atlasų, Abrahamo Ortelijaus Theatrum Orbis Terrarum, matė jį visiškai kitokį. Jo akims Prūsų žemė atsiskleidė kaip gerokai apgyvendintas kraštas, o didžiuliai tamsūs miškai dunksojo daug toliau į rytus, tai yra, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, nūdienos Ukrainos ir Baltarusijos valstybių teritorijose.

Būk aktyvus

Šaltinis: Wacław Grodecki: Poloniae finitimarumque locorum descriptio, in: Abraham Ortelius: Theatrum orbis terrarum, Antwerpen, 1571.