„Krajobraz“ to zazwyczaj pierwsze zagadnienie przybliżające temat ziem pruskich. Na rynku pojawiły się liczne albumy o „Mazurach” bądź „Prusach Wschodnich”, które przy pomocy wielkoformatowych ilustracji inscenizują piękno przyrody tego regionu. Również film, literatura piękna, a nawet opracowania naukowe wyrażają się o regionie z uznaniem, chwaląc „kraj dalekich horyzontów, głębokich lasów i niezmierzonych wód”. Czytaj dalej