Jaćwingowie – „nasi“ Prusowie

W XIII w. liczne rozdzielone i skłócone ze sobą plemiona litewskie zostały podbite przez sąsiadów lub całkiem rozgromione: Galindowie i Jaćwingowie padli ofiarą Polski i Rusi, Kurowie, Letgalowie i Zemgalowie – zakonu kawalerów mieczowych, Prusowie zaś ulegli zakonowi krzyżackiemu po trwającym ponad 50 lat zaciętym oporze.

źródło: Elpat’evskij, Konstantin V: Učebnik russkoj istorii. Dlja staršich klassov vsech srednich učebnych zavedenij, Sankt Petersburg 1909, wyd. 12, s. 94.

Z kolei mapka z litewskiego podręcznika kwestionuje przynależność dużej części terenów osadniczych do Prusów, przyznając je Jaćwingom. Również w tym wypadku potwierdza się, choć nie w tak drastyczny sposób, jak to demonstruje przykład niemiecki, skłonność do uprawiania polityki historycznej w oparciu o rzekomo obiektywne opracowania kartograficzne.

Bądź aktywny

źródło: Ignas Kapleris: Laikas. Istorijos vadovėlis 8 klasei, cz. 1, Vilnius 2005, s. 78.