„Mūsų“ prūsai – jotvingiai

XIII amžiuje didelę dalį susiskaldžiusių ir tarpusavyje susipykusių lietuvių genčių kovoje įveikė ir iš dalies sunaikino kaimyninės tautos: galindus ir jotvingius pavergė lenkai ir rusai, kuršius, latgalius ir žiemgalius – Livonijos ordino riteriai, o prūsus po ilgiau nei penkiasdešimt metų trukusio pasipriešinimo – Vokiečių ordino riteriai.

Šaltinis: Елпатьевский константин: Учебник по русской истории. Для старших классов всех средних учебных заведений, 12 leidimas, Санкт Петербург 1909, p. 94.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Baltų sritys XIII amžiaus pradžioje, in: Ignas Kapleris ir kt. Laikas. Istorijos vadovėlis 8 klasei. 1 dalis. Vilnius, 2005, p. 78.