„Zamrożone w mapie”

Strategia rządu Polski Ludowej oparta była na dewizie traktowania północno-zachodnich terenów odzyskanych po 1945 r., w tym ziem pruskich, jako „rdzennie polskich”. Z tym myśleniem nie pokrywa się jednak mapa z atlasu regionalnego z 1965 r. Mapa przedstawia rozmieszczenie ludności polskiej (czy raczej: polskojęzycznej) oparte na szablonie znanego statystyka Prus Królewskich Richarda Böckha z roku 1861. Szablon wprawdzie został wyretuszowany przez polskiego nauczyciela z Warmii Jana Boenigha, a jednak mapka, nie mająca, sądząc z tytułu, pretensji do przedstawiania „historycznych” faktów czy też uchodzenia za „mapę historyczną”, sprawia wrażenie, i to w 1960 r.!, jakby pomimo powszechnie używanych polskich nazw miejscowości duża część Warmii i Mazur w ogóle nie była zamieszkiwana przez ludność polską. Mapa została w pewnym sensie „zamrożona” na etapie określonego okresu czasu, a mianowicie na przełomie XIX i XX w., kiedy to w dawnych Prusach Wschodnich mieszkało jeszcze wielu Niemców. Nie uwzględniono zupełnie rozległych ruchów migracyjnych, które ciągnęły się od połowy XX w.

Bądź aktywny

źródło: Prezydium wojewódzkiej rady narodowej w Olsztynie (red.): Atlas regionalny Województwa Olsztyńskiego, Warszawa 1965.