„Užšaldytas“ žemėlapis

Lenkijos Liaudies Respublikoje buvo laikomasi nuostatos, kad po 1945 metų gautos „šiaurinės ir vakarinės sritys“, taip pat ir Prūsų žemė nuo seniausių laikų yra lenkiška. Tačiau su tuo visiškai nedera žemėlapis, 1965 metais išspausdintas regioniniame atlase. Jame pavaizduotas lenkų (tiksliau: lenkakalbių) gyventojų pasiskirstymas remiantis Karališkosios Prūsijos statistiko Richardo Böckh’o žemėlapiu, paskelbtu 1861 metais. Nors senąjį žemėlapį retušavo Varmijos mokytojas lenkas Janas Boenigkas, šis žemėlapis, nevadinamas nei istoriniu, nei istorijos žemėlapiu, dar septintą dešimtmetį sugestijavo naudotojams įspūdį, lyg didelėje Varmijos ir Mozūrijos dalyje, nepaisant lenkiškų vietovardžių, gyventų ne lenkai. Šis žemėlapis tarsi „užšaldytas“ tam tikru metu, o būtent devynioliktojo amžiaus pabaigoje–dvidešimtojo amžiaus pradžioje, kai tuometėje Rytų Prūsijos provincijoje dar gyveno daugybė vokiečių. Į plataus masto migraciją, prasidėjusią dvidešimtojo amžiaus viduryje, visiškai neatsižvelgta.

Būk aktyvus!

<p">Šaltinis: Prezydium wojewódzkeij rady narodowej w Olsztynie (sud.): Atlas regionalny Województwa Olsztyńskiego, Warszawa 1965.

 

</p">