Z dzieckiem na wycieczkę

Niedzielna wycieczka - tak, tylko dokąd? Widok wózka dziecięcego na tle ruiny nie był w Europie powojennej niczym nadzwyczajnym, ale wręcz przeciwnie, czymś bardzo typowym. Po pierwsze wiele miast mocno ucierpiało w wyniku zniszczeń wojennych, po drugie w wielu krajach znacznie wzrósł wskaźnik urodzeń, co na płaszczyźnie osobistej i rodzinnej oznaczało, że wojna została przezwyciężona, a ludność znów zaczęła spoglądać z nadzieją w przyszłość. Zdjęcie wyróżnia się tym, że zostało zrobione w Kalinigradzie w 1965 r., a więc w okresie, kiedy w Europie Środkowej i Zachodniej gruzy, dawno już uprzątnięte, ustąpiły miejsca nowym budynkom. Wbrew oficjalnej propagandzie odbudowa kraju przebiegała w części ziem pruskich należącej do ZSRR z oporami. W 1967 r. ruinę zamku wysadzono w powietrze. Powstająca w latach 70. na jej miejscu nowa budowla „Dom rady miejskiej“ nie została ukończona na wskutek problemów ze statyką. W ten sposób  przez dziesiątki lat Kaliningradczycy znajdowali w centralnej części ich miasta scenerię jakby wyjętą wprost z pierwszych lat powojennych.

Bądź aktywny

źródło: Maksim S. Popov (red.): Parallel Memory. 150 years of Königsberg and Kaliningrad history in photographs/Parallel’naja pamjat‘. 150 let istorii Kenigsberga i Kaliningrada v fotografijach, Kaliningrad 2012, s. 273.