Jak właściwie wyglądało życie codzienne mieszkańców ziem pruskich? To pytanie nie jest tak banalne, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Istniejąca w Niemczech bogata literatura poświęcona pamięci historycznej upowszechnia przednowoczesny obraz zaginionego świata folwarków i chłopów, oraz Królewca jako stołecznego miasta o charakterze głównie preindustrialnym. W Polsce Warmia i Mazury uważane są za atrakcyjne pod względem krajobrazowym regiony turystyczne, rzadziej jest jednak mowa o tym, jak wygląda życie mieszkańców poza tymi kilkoma tygodniami w lecie. W Rosji i na Litwie natomiast ziemie pruskie przedstawiane są jako siedziba wielkich zakładów przemysłowych i obiektów portowych. Czytaj dalej