Trakt biskupi

Wśród mieszkańców Warmii znajdowali się niemiecko- i polskojęzyczni katolicy, a w siedzibie biskupiej zasiadali zarówno Polacy, jak i Niemcy. W wiekach XIX i XX w okresie rozwoju nacjonalizmów nie dostrzegano w wierze chrześcijańskiej elementu łączącego, podkreślając bardziej różnorodność przynależności etnicznych i ich wzajemną konkurencję. Za swoisty symboliczny zwrot w tej sytuacji można uznać projekt rozpoczęty w latach 90. pod nazwą „Trakt Biskupi“, który zainicjowany został przez historyków regionu oraz przez przedstawicieli Kościoła współpracującego z gminą Purda (powiat olsztyński). Wzdłuż dawnego traktu, którym nowo obrani biskupi przekraczali kiedyś granicę ich diecezji, teraz co roku ustawia się przy towarzyszących im ceremoniach głazy pamiątkowe poświęcone warmińskim biskupom niemieckiego, polskiego czy też innego pochodzenia. W taki oto sposób w 2014 r. doszło do odsłonięcia kolejnego głazu ku pamięci jedynego jak dotąd biskupa Warmii, który zrobił później w Rzymie prawdziwą karierę, a mianowicie rodowitego Włocha Eneasza Sylwiusza Piccolominiego znanego od 1458 r. jako papież Pius II.

Bądź aktywny

źródło: Der Weg der Bischöfe/Trakt Biskupi. Fotograf: dr hab. Izabela Lewandowska, Olsztyn, 2014

Plan Derer im Litthauschen zu erbauenden neuen Kirchen, [w:] Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin: XX. HA: Staatsarchiv Königsberg Rep. 8, Abt. VI, nr 3, t. 1, s. 7-13 (Acta wegen des Littauischen Kirch- und Schulwesens).