Długi czas wydawało się, że stanowiska szczególnie podręczników szkolnych są dokładnie określone: Po wprowadzeniu reformacji w 1525 r. katolicka Polska konfrontowana była z protestanckimi Prusami. W momencie, kiedy narodowa nadgorliwość, która cechowała wieki XIX i XX, przestała odgrywać pierwszoplanową rolę, tolerancja religijna może dać znów początek nowej pamięci historii sąsiedzkich stosunków w Europie Środkowej.

Albrecht złożył jako protestancki książę pruski w 1525 r. w Krakowie hołd lenny polskiemu królowi. W zamian za to otrzymał dziedziczne prawo panowania w przekształconym odtąd w Prusy Książęce byłym państwie krzyżackim i został przyjęty do polskiego senatu. Hołd Pruski dowodzi, w jak dużej mierze polityka Polski kierowała się dobrem państwa i jak był jej obcy wszelki fanatyzm. Była to bowiem pierwsza na świecie umowa zawarta pomiędzy władcą protestanckim a katolickim.

Bądź aktywny


źródło: Krystyna Starczewska: Świat nowożytny. Renesans, barok. Klasa II. cz 1. Wyd. 3, Warszawa 2003, s. 75.