Teatr w objeździe – przez wsie i wertepy!

W Kłajpedzie utworzył się po II wojnie światowej Teatr Dramatyczny, w którym wystawiano na przemian sztuki w języku rosyjskim i litewskim. W ZSRR popierano teatry pod warunkiem, że nie odbiegały od oficjalnego kanonu artystycznego, w myśl dewizy, że kultura powinna być dostępna dla wszystkich ludzi pracy. Istotnym elementem były objazdy i gościnne występy wśród społeczności wiejskiej, które odbywały się z reguły latem, gdy większość teatrów miejskich tradycyjnie korzystała z wakacyjnej przerwy. Zdarzało się, że aktorzy Teatru Dramatycznego, zaopatrzeni w wozy i namioty dla konstrukcji scenicznych, kostiumów i rekwizytów, napotykali po swojej drodze na przełaj przez pola i piachy niejedną przeszkodę.

Bądź aktywny

źródło: Vigantas Vareikis: 99 Stories about Klaipėda, Klaipėda 2009.