Teatras kaime ir smėlyje

Po Antrojo pasaulinio karo Klaipėdoje buvo įkurtas dramos teatras, kuriame pakaitomis buvo rodomi spektakliai rusų ir lietuvių kalba. Sovietų Sąjungoje teatrai, jeigu tik atitikdavo oficialius meninius kanonus, buvo smarkiai remiami, mat kultūra turėjo būti skirta visiems darbo žmonėms. Todėl didelis dėmesys būdavo skiriamas vasarą, kai miestuose teatrai paprastai neberengia spektaklių, kaimuose rengiamoms gastrolėms ir turnė. Dramos teatrų aktoriai atvykdavo sunkvežimiais, su palapinėmis įrengti scenai, kostiumais ir rekvizitais net ir į neprieinamas vietoves.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Vigantas Vareikis: 99 Stories about Klaipėda, Klaipėda, 2009.