Start i cel

Gdy w latach 60. XX w. na spotkaniach wypędzonych, tzw. „Dniach Ojczyzny“, leciwe Wschodnioprusaczki pojawiały się w zdobnych, kolorowych strojach, w tym samym czasie przez las miejski w Kalinigradzie biegły młode dziewczyny ubrane w przykrótkie trykoty i spodenki gimnastyczne. Okres sowiecki na ziemiach pruskich wylansował nowy wizerunek kobiet: Za ideał uchodziła kobieta równouprawniona, czynna zawodowo, obeznana z techniką i ponadto gotowa do wyczynów sportowych. Dziś z badań naukowych wiadomo, że w życiu codziennym ZSRR bynajmniej nie brakło pod tym względem tarć i że istniało wiele pozostałości tradycji przeszkadzających realnemu równouprawnieniu. Mimo to właśnie oficjalne okazje, takie jak wydarzenia sportowe, służyły jako świetny pretekst do eksponowania nowego ideału.

Bądź aktywny

zródło: Maksim S. Popov (red.): Parallel Memory. 150 years of Königsberg and Kaliningrad history in photographs/Parallel’naja pamjat‘. 150 let istorii Kenigsberga i Kaliningrada v fotografijach, Kaliningrad 2012, s. 282-283.