Kościół dla myśliwych

Kościoły można było spotkać na ziemiach pruskich nawet w najodleglejszym zakątku. Wśród nich wyróżniała się kapliczka św. Huberta (Hubert – patron myśliwych) w Puszczy Rominckiej, jednej z największych obszarów dzikiej przyrody i terenów łowieckich w Europie Środkowo-Wschodniej. Kapliczka nie była częścią miejscowej parafii, ale należała do kompleksu budynków z pałacem myśliwskim wybudowanego z polecenia niemieckiego cesarza Wilhelma II. w latach 90. XIX w. Architektoniczną formę kaplicy „importowano“, zbudowano ją bowiem na wzór norweskiego kościoła słupowego. Taki rodzaj budowli kościelnej spotyka się zarówno w Niemczech, jak i w Polsce bardzo rzadko, np. w śląskim Karpaczu lub w Hahnenklee w górach Harzu. Po 1945 r. kapliczka weszła w skład Obwodu Kalinigradzkiego, dostając się tym samym pod administrację rosyjską. Krótko potem została poddana rozbiórce.

Bądź aktywny

źródło: Gruß aus Rominten. Fotograf i wydawnictwo: Albert Walsdorf, Königsberg, lata 30. XX w.

Herder-Institut Marburg, Bildarchiv, nr inwentarzowy: 103547