Medžiotojų bažnyčia

Net ir atokiausiuose Prūsijos krašto kampeliuose buvo nemažai bažnyčių. Tačiau išskirtinė buvo Šv. Huberto (Hubertas yra medžiotojų globėjas) koplyčia Ramintos girioje, viename iš didžiausių Vidurio Rytų Europos medžioklės plotų. Šv. Huberto koplyčia buvo skirta ne kuriai nors vietinei bendruomenei, ji buvo dalis medžioklės pilies ansamblio, kuris buvo pradėtas statyti 1890 metais paliepus Vokietijos imperatoriui Vilhelmui II. Architektūrinis koplyčios sprendimas buvo „importuotas“, tai yra, ji buvo pastatyta pagal vienos karkasinės norvegiškos bažnyčios pavyzdį. Tokių bažnyčių labai reta ir Vokietijoje, ir Lenkijoje, jos suręstos tik Karpače (Karpacz, Silezija) ir Hanenklė (Hahnenklee, Harcas). Po 1945-ųjų Šv. Huberto koplyčia tebestovėjo Kaliningrado srityje, bet netrukus buvo nugriauta.

Būk aktyvus

Šaltinis: Linkėjimai iš Ramintos, fotografas ir leidykla: Albert Walsdorf, Karaliaučius, ketvirtasis XX a. dešimtmetis

Herderio institutas Marburge, vaizdų archyvas, Inv. Nr.: 103547