Koniec Związku Radzieckiego

Pod koniec lat 80. XX w. Europa Środkowo- Wschodnia weszła w okres głębokiego przełomu politycznego. Polska, Węgry i Czechosłowacja zerwały z socjalizmem, padł mur berliński, a  imperium Związku Radzieckigo chyliło się ku upadkowi. W sierpniu 1991 r. grupa starszych komunistów z Moskwy podjęła jeszcze jedną próbę zmiany kursu, jednak w całej Rosji wybuchły protesty przeciwko tej próbie zamachu stanu i demonstracje na rzecz wolności. Miało to miejsce również w Kalinigradzie – mieście, stanowiącym do tej pory zamkniętą strefę wojskową i uważanym za szczególnie lojalne wobec sowieckiego systemu z uwagi na istniejącą tu bazę marynarki wojennej i wysoką fluktuację mieszkańców miasta.

Bądź aktywny

źródło: Demonstration gegen den Sturz Gorbatschows in Kaliningrad. Fotograf: Anatolij P. Bachtin, Kaliningrad, 1991.

Herder-Institut Marburg, Bildarchiv, nr inwentarzowy: 127589.