Sovietų Sąjungos galas

XX amžiaus devintojo dešimtmečio Vidurio ir Rytų Europoje prasidėjo dramatiška politinė pertvarka. Tokios šalys kaip Lenkija, Vengrija, Čekoslovakija išsižadėjo socializmo, griuvo Berlyno siena, Sovietų Sąjungos imperija ėmė irti. 1991 metų rugpjūčio mėnesį grupė senesniųjų komunistų Maskvoje pamėgino perimti valdžią, tačiau visoje Rusijoje žmonės pasipriešino bandymui surengti pučą, rinkosi į demonstracijas už laisvę – taip pat ir Kaliningrade, mieste, kuris ligi šiol tebėra uždara karinė zona, o dėl didžiulės karinio laivyno bazės ir dažnai tik trumpam laikui ten apsistojančių žmonių buvo laikomas itin atsidavusiu sovietinei sistemai.

Būk aktyvus

Šaltinis: Demonstracija prieš Gorbačiovo nuvertimą Kaliningrade, fotografas: Anatolij P. Bachtin, Kaliningradas, 1991.

Herderio institutas Marburge, vaizdų archyvas, Inv. Nr.: 127589.