Wolność jest bardzo sugestywnym pojęciem, które wywiera silny wpływ na myśl i wyobraźnię. Z tego względu używane jest w różnych kontekstach, i nie istnieje chyba ani jedno państwo, czy też naród lub region, który oparłby się pokusie stworzenia własnej tradycji “wolnych” chłopów i miast lub nurtów “liberalnych”. Ziemie pruskie nie stanowią tutaj żadnego wyjątku. Czym tak naprawdę jest więc ta fascynująca wolność i – co nią nie jest? Czytaj dalej