Kobiety w chustach

Kobiety noszące chusty stanowią w wieloetnicznych społeczeństwach współczesnej Europy widok powszedni. Przedstawiona na zdjęciu scena z pompą wodną na tle staromodnego ogrodu i sama jakość fotografii wskazują na to, że pochodzi ona raczej z wcześniejszej epoki. Zdjęcie pokazuje rosyjskich starowierców obrządku prawosławnego ze społeczności filiponów. Zarówno gminy, jak i klasztory filipońskie zaczęły pojawiać się na ziemiach pruskich na początku XIX w. Filiponów cechuje brak kapłanów, życie w ascezie i odrzucenie sakramentu małżeństwa.

Bądź aktywny

źródło: Nonnen aus dem Philipponenkloster am Dußsee. Fotograf: Franz Wiemers, Münster, przed 1935 r.

Herder-Institut Marburg, Bildarchiv, nr inwentarzowy: 4d6433