Skaras ryšinčios moterys

Šiuolaikinėse daugiakultūrėse Europos visuomenėse skaras ryšinčios moterys yra savaime suprantama jų dalis. Šioje nuotraukoje matome kiek senovišką aplinką: sodą su vandens siurbliu. Nuotraukos kokybė taip pat rodo, kad fotografuota praėjusią epochą. Čia nufotografuotos rusų sentikės pilypietės. Ši krikščionių grupė XIX amžiaus pradžioje atsikėlė į Prūsijos žemę ir apsigyveno tiek savo kaimo bendruomenėse, tiek vienuolynuose. Jie gyveno asketiškai, be kunigų ir atmetė santuokos sakramentą.

Būk aktyvus

Šaltinis: Vienuolės iš filipiečių vienuolyno prie Dusios ežero, fotografas: Franz Wiemers, Miunsteris, prieš 1935 metus. Herderio institutas Marburge, vaizdų archyvas, Inv. Nr.: 4d6433.433.