Iš Sovietų Sąjungos platybių į Kaliningradą

Referatui su diskusija:

Aprašykite politinę ir visuomeninę situaciją Sovietų Sąjungoje Antrojo pasaulinio karo pabaigoje.

Remdamiesi šaltinių tekstais paaiškinkite, kokių būta skirtingų būdų atvykti į Prūsų žemę ir ten apsigyventi.

Kodėl, nepaisant heterogeniškos naujakurių visuomenės, nekilo žymesnių konfliktų?

Svajonių šalis – Vakarų Vokietija

Darbui grupėje:

Nupasakokite XX amžiaus šeštojo dešimtmečio situaciją Lenkijos Liaudies Respublikoje ir Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

Pagalvokite, kodėl dalis Varmijos ir Mozūrų gyventojų iš pradžių liko senojoje gimtinėje ir tik vėliau pasiprašė leidimo išvykti.

Čia mes neišlipsime!

Referatui su diskusija:

Aprašykite, iš kur nuo 1945 metų į Prūsų žemę atsikeldavo naujakuriai.

Ką jie patyrė keliaudami į Prūsų žemę? Kokią situaciją jie rado Prūsų žemėje 1945 metais?

Vaidmenų žaidimui:

Užimkite poziciją naujakurio, kuris po ilgos kelionės atsidūrė nesvetingoje, jo manymu, žemėje. Kaip susidariusią situaciją vertina valstybinės įkurdinimo žinybos atstovas? Kokią poziciją šios problemos atžvilgiu galėtų užimti vietinis, vokiečių arba Mozūrų ūkininkas? Pagalvokite, ar anuometinių naujakurių vaikai naująją aplinką galėtų suvokti kitaip.

Mokykla su migracijos fonu

Darbui grupėje:

Trumpai papasakokite apie migraciją Prūsų žemėje nuo 1945 metų iki XX amžiaus septintojo dešimtmečio pradžios. Kokios gyventojų grupės atsikraustė, kokios išsikėlė iš šio regiono? Kokios pasekmės juntamos mokyklose, kai mokiniai tai atsikrausto, tai išsikrausto gyventi kitur? Palyginkite tai su mokinių bendrabūviu jūsų mokykloje.

„Užšaldytas“ žemėlapis

Darbui grupėje:

Išanalizuokite šį žemėlapį.

 • Kada šis žemėlapis sudarytas?
 • Ką šis žemėlapis vaizduoja?
 • Panaudotos spalvos
 • Pavadinimai
 • Ar galima įžvelgti pokyčius laikui bėgant?
 • Kokios informacijos čia trūksta?

Kitaip nei tikėtasi

Konkursiniam darbui:

Apžvelkite etninių vokiečių persikėlėlių (vad. Spätaussiedler) atvykimą į Vokietijos Federacinę Respubliką. Kas sukūrė šią sąvoką ir kokia jos esmė?

Kaip žiūrima į etninius vokiečių persikėlėlius Lenkijoje, Rusijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje?

Paieškokite etninių vokiečių persikėlėlių pasakojimų, pasiteiraukite jų pačių apie jų patirtį atsikrausčius į Vokietijos Federacinę respubliką. Kaip jie suvokia sąvoką „gimtinė“ ir ką galvoja apie gyvenimą dviejose skirtingose šalyse/kultūrose ir dviejų skirtingų kalbų aplinkoje?

Kas čia persikrausto?

Darbui grupėje:

Nuotraukų be konteksto paaiškinti neįmanoma. Ypač tuomet, kai kalbama apie diskutuotinus istorinius įvykius, būtina kruopščiai ir kritiškai išnagrinėti šaltinius.

Paieškokite nuotraukų (mokykliniuose vadovėliuose, dalykinėse knygose, privačiuose rinkiniuose, laikraščiuose ir t.t.), iliustruojančių XX amžiaus penktajame dešimtmetyje vykusius gyventojų judėjimus.

 • Koks procesas ir kokios migrantų grupės galėtų būti matomi nuotraukose?
 • Pasistenkite daugiau sužinoti apie surinktas nuotraukas (taip pat ir vaizdų paieškos internete pagalba): kada jos padarytos, kas fotografavo, kam jos panaudotos.
 • Kodėl remiantis vaizdais galima papasakoti įvairias istorijas?
 • Ar vaizdo įrašai „objektyvesni“?

Nesidairyti atgal

Darbui grupėje:

Kur šis filmas nurodo buvus Rytų Prūsiją (Prūsų žemę) įsivaizduojamame Europos žemėlapyje? Pagalvokite, kokios priežastys paskatino filmo kūrėjus nurodyti šią teritoriją.

Koks repatriantų elgesys apibūdinamas šiame filme kaip teigiamas, koks smerkiamas arba visai neaptariamas?

Kur šis filmas mato būsimą migrantų gyvenamąją vietą, o kur ne?

Ką reiškia sąvoka „repatriantas“? Ar ji susijusi su migrantų situacija?

„Rytų Prūsijos tragedija“

Darbui grupėje:

Šiame šaltinyje sutelkta keletas nuo XX amžiaus paskutiniojo dešimntmečio tarptautiniu mastu vykstančių ir medijose aptariamų debatų tema „Emigracija ir tremtis“:

 • Debatai dėl emigrantų ir tremtinių skaičiaus
 • Emigracijos aplinkybės, pabėgėlių ir tremtinių persekiojimas (laivų skandinimas)
 • Raudonosios Armijos ir kitų karinių sąjungų reikšmė
 • Aukų nuotraukos ir ginčytinas jų priskyrimas
 • Galimybė susitaikyti?

Perteikite skirtingas pozicijas tuose debatuose. Palyginkite, kaip jos pateikiamos jūsų šalies vadovėliuose.