Išleidimo duomenys

Operatorius
Leibnico edukacinės žiniasklaidos institutas | Georg Eckert institutas
Freisestrasse 1
D-38118 Braunschweig

Tel.: +49 (0)531 59099 -0
Faksas: +49 (0)531 59099 -99
Faksas: +49 (0)531 59099 -79 (administracija)
El. paštas: edumeres[at]gei.de

Georgo Eckerto institutas yra viešosios teisės institucija. Instituto būstinė: Braunschweig.
Jai atstovauja jos direktorius prof. dr. Eckhardtas Fuchsas.
Svetainė "pruzzenland.eu" yra Leibnico edukacinių medijų instituto projektas.

Šis nekomercinis, tik švietimui skirtas skaitmeninis mokomasis šaltinių rinkinys parengtas pagal daugiaperspektyviškumo, daugiakalbystės ir atvirosios prieigos pricipus. Jį parėmė Vokietijos mokslinių tyrimų draugija (DFG), tad jis atitinka geros mokslinės praktikos standartus.

Koordinavo ir parengė didaktinę medžiagą: dr. Stephanie Zloch

Redagavo: Antigoni Loukovitou

Bendradarbiavo rengiant specialiąją ir didaktinę medžiagą: Prof. Dr. Gregorz Białuński, Marret Bischewski, Philipp Gajuk, Prof. Dr. Jan Gancewski, Miriam Körner, Dr. Kerstin von der Krone, PD Dr. Izabela Lewandowska, Dr. Robert Maier, Susanne Nikonorow, Dr. Dirk Sadowski, Dr. Maren Tribukait

Vertė: Dr. Ewa Herfordt (į lenkų kalbą), Vilija Gerulaitienė (į lietuvių kalbą), Dr. Oksana Nagornaja (į rusų kalbą)

Svetainės dizainą sukūrė: Christoph Schüssler

IT: Connecta