Ištrūkti iš sovietinės Lietuvos, patekti į Vakarus anaiptol nebuvo lengva. Sėkmės galima buvo tikėtis sumanius bėgti per šiaurinę Prūsų žemę, Klaipėdos sritį su didžiuliu uostu, žuvininkystės ūkiu ir prekybiniu laivynu. Kaip rodo čia pateikti pavyzdžiai, šis kelias vis tiek buvo labai pavojingas.

Šuolis už „geležinės uždangos“

„Kas būtų, jeigu staiga būtų atidarytos sienos?“ – klajojo toks anekdotas Brežnevo laikais. – „Reikėtų pasitraukti į šalį, kad bėgdami nesumindžiotų.“

Geriausias galimybes prasmukti už „geležinės uždangos“ turėdavo jūreiviai, kurie po kruopštaus patikrinimo išplaukdavo į užsienio reisus. Uostai visada būdavo atviresni svetimoms įtakoms, tad Klaipėdos saugumiečiai turėdavo būti ypač akylūs. Lietuviais nebuvo pasitikima. Kaip liudija dokumentai – ne be pagrindo. Nervingas ir sunkus buvo etatinių saugumiečių – pirmųjų kapitonų padėjėjų – darbas – stebėti įgulos politines nuotaikas, kad į krantą po tris išleisti jūreiviai akylai prižiūrėtų vienas kitą. Pirmieji „Stalino saulę“ išmainę į „supuvusį kapitalizmą“ buvo mažojo žvejybinio tralerio MPT-85 „Samum“ kapitonas L. Kublickas, meistras J. Grišmanauskas ir jūreivis E. Paulauskas, kurie 1951 metais užrakino kajutėje tris kitus komandos narius ir Švedijos teritoriniuose vandenyse valtimi pabėgo į Elando salą. Visi trys už akių buvo nuteisti mirties bausmė. 1955 metais žvejybos tralerio jūreivis Pranciškus Adomavičius pasiliko Danijos uoste. 1963 metų liepos 18 dieną tankerio „Alytus“ jūreiviai J. Vaitkevičius ir A. Bibrys Halifakso uoste kreipėsi į Kanados valdžią, prašydami suteikti politinį prieglobstį. Atlydžio metais sovietų teismo nuosprendžiai suminkštėjo – abu jūreiviai buvo nuteisti už akių „tik“ 10 metų pataisos darbų. 1968 metų spalio 11 dieną motorlaiviui „Igarkales“ stovint Briuselio uoste, jūreivis Juozas Gurskas negrįžo iš kranto. 1972 metų rugpjūčio mėnesį žvejybinio laivo „Višera“ radistas Vytautas Gadliauskas paprašė politinio prieglobsčio Graikijos uoste. 1973 metų vasario mėnesį, tankeriui „Žalgiris“ stovint Kylio uoste, Klaipėdos refrižeratorių bazės uosto jūreivis Eugenijus Mežlaiškis negrįžo į laivą. 1974 metų rugpjūčio 16 dieną, laivui „K. Preikšas“ stovint Prancūzijos Bulon Siur Mer uoste, radiooperatorius Jonas Stankevičius pabėgo iš laivo ir kreipėsi į valdžią, prašydamas politinio prieglobsčio. Prisimenant, kad jūreiviai buvo ypač stebimi, pabėgėlių sąrašas nemenkas.

Būk aktyvus!


Šaltinis: Vigantas Vareikis: 99 Stories about Klaipėda, Klaipėda 2009.