Laisvės sąvoką sunku apibrėžti. Iš dalies dėl to ji vartojama skirtinguose kontekstuose ir tikriausiai nėra tokios šalies, tautos arba regiono, sugebėjusių atsispirti pagundai sukurti savas „laisvųjų“ valstiečių ir miestų arba „liberaliųjų“ judėjimų interpretacijas. Prūsų žemė šiuo požiūriu – ne išimtis. Tad kas iš tikrųjų yra, o kas nėra laisvė? Skaityk toliau