Mauduolės

Kai buvo daryta ši nuotrauka, emancipacija ir lygios moterų galimybės buvo vos tik pradėtos aptarinėti. Viešas kūniškumas ilgą laiką buvo delikati tema, tą dar XX amžiaus pradžioje matome iš daugybės išsamių maudymosi taisyklių ir visą kūną dengiančių maudymosi drabužių. Iš pradžių viešos maudynės buvo kilmingųjų, o vėliau ir biurgerių pramoga, bet derėjo laikytis tam tikro etiketo, tas galiojo ir daugybėje Prūsų žemės pajūrio kurortų.

Karaliaučiaus darbininkėms, kurios ketvirtajame dešimtmetyje maudydavosi laisvalaikiu jūroje, šis etiketas, regis, nerūpėjo. Netrukus ir jų lengvi, pačių sumanyti maudymosi kostiumai nebeatitiko naujų vėjų. Veimaro respublikos laikų Vokietijoje išpopuliarėjo nuogalių maudynės (FKK), nacionalsocializmo metais paplūdimių turizmas į pirmą vietą iškėlė organizmo grūdinimą, dėl to maudymosi kostiumus pakeitė sportinė apranga.

Kintantis visuomenės požiūris į kūniškumą išliko lenkiškoje ir sovietinėje Prūsų žemės dalyje po 1945 metų, mat socialistiniai lyčių, sporto ir kūno kultūros idealai sudėliojo naujus akcentus maudymosi tradicijose. (Nuoroda į Gyvenamieji pasauliai)

Būk aktyvus!

Šaltinis: Darbininkės paplūdimyje, fotografas: Franz Wiemers, Miunsteris.

Herderio institutas Marburge, vaizdų archyvas, Inv. Nr.: 4d6458.