Praleista galimybė

Darbui grupėje:

Istorikų mėgiamas mintinis žaidimas yra „kontrafaktinė istorija“. Paaiškinkite šią sąvoką. Kodėl leistis į apmąstymus apie „neįvykusią istoriją“ kartais gali būti visai prasminga.

Kaip galėjo susiklostyti istorija, jeigu

  • prūsų sukilimas prieš Vokiečių ordiną būtų pavykęs?
  • prūsai būtų anksti priėmę krikščionybę?
  • lenkai ir lietuviai būtų susivieniję su prūsais?
  •  prūsai ir prūsų kalba būtų išlikę iki dabar?

Germanų žemė?

Darbui grupėje:

Paieškokite istorijos atlasuose ir mokykliniuose vadovėliuose (taip pat ir senesniuose arba kitakalbiuose) žemėlapių, kuriuose pavaizduoti prūsai, germanai ir/arba slavai.

  • Datavimas: laiko momentas, periodas. Ar galima įžvelgti eigą?
  • Rodyklės: Ką jos nurodo, kaip jos aprašytos?
  • Spalvų panaudojimas
  • Ženklinimas
  • Teritorijos priskyrimas žemėlapyje

Palyginkite gautus rezultatus.

Senoviškos prūsų bobos

Darbui grupėje arba projektiniam darbui:

Patyrinėkite, kaip atsirado „bobos“ ir papasakokite apie skirtingus jų aiškinimus. Kokias reikšmes joms priskiria tyrinėtojai?

Kur dabar stovi (senosios) „bobos“? Surinkite jų nuotraukas iš įvairių vietovių.

Parinkite nuotraukų, kaip dabar panaudojamos „bobos“. Kodėl atsirado nauja mada „bobas“ meniškai apipavidalinti?

Šiuolaikinės prūsų bobos

Darbui grupėje arba projektiniam darbui:

Patyrinėkite, kaip atsirado „bobos“ ir papasakokite apie skirtingus jų aiškinimus. Kokias reikšmes joms priskiria tyrinėtojai?

Kur dabar stovi (senosios) „bobos“? Surinkite jų nuotraukas iš įvairių vietovių.

Parinkite nuotraukų, kaip dabar panaudojamos „bobos“. Kodėl atsirado nauja mada „bobas“ meniškai apipavidalinti?

Ko niekada nebuvo atlasuose

Projektiniam darbui:

Apžvelkite, iš kokių šaltinių istorikai rekonstruoja senuosius vietovių arba gyvenviečių vietovardžius.

Kokie šaltiniai svarbūs Prūsų žemės vietovardžiams?

Palyginkite šį žemėlapį su kitais to laikotarpio istoriniais žemėlapiais (vadovėliuose).

Kokie skirtumai krenta į akis ir kokiais istoriniais ir politiniais argumentais remiasi kiekvienas iš tų žemėlapių?

Dešimt Dievo įsakymų prūsiškai

Referatui su diskusija:

Aprašykite Reformacijos atsiradimą ir poveikį Europai ir Prūsų žemei.

Patyrinėkite, kokių būta publikacijų prūsų kalba ir kas buvo jų autoriai.

Kodėl nepavyko prūsų kalbos įtvirtinti kaip naujos rašytinės kalbos?

Ar žinote kitų kalbų, kurios nebeegzistuoja arba kurioms gresia išnykimas?

Padiskutuokite, ar „mažas kalbas“ reikėtų ypatingai saugoti.

Savotiški, bet draugiški žmonės

Darbui grupėje:

Patyrinėkite duomenis apie Adomą Brėmenietį ir Petrą Dusburgietį ir trumpai pristatykite abu autorius.

Palyginkite abu viduramžių tekstus. Kodėl Adomo Brėmeniečio nuomonė apie prūsus skiriasi nuo Petro Dusburgiečio?

Tiesiog nepataisomi

Darbui grupėje:

Patyrinėkite duomenis apie Adomą Brėmenietį ir Petrą Dusburgietį ir trumpai pristatykite abu autorius.

Palyginkite abu viduramžių tekstus. Kodėl Adomo Brėmeniečio nuomonė apie prūsus skiriasi nuo Petro Dusburgiečio?

Taiki alternatyva?

Referatui su diskusija:

Trumpai aprašykite pirmuosius Vokiečių ordino metus Prūsų žemėje.

Christburgo taika truko neilgai. Kodėl šios sutarties nenorėjo ir negalėjo laikytis nei Vokiečių ordinas, nei prūsai?

„Mūsų“ prūsai – jotvingiai

Projektiniam darbui:

Ar žinote draugijų arba atskirų asmenų, kurie stengiasi išsaugoti arba net atgaivinti kultūrinį jotvingių palikimą?

Kokie motyvai paaiškintų mėginimą atgaivinti jotvingių palikimą?

Ar žinote kitų, beveik pamirštų tautų arba tautinių mažumų, į kurias pastaruoju metu kreipiamas vis didesnis dėmesys?