Zagraniczna piękność

Wyidealizowana postać kobieca od lat towarzyszy narodowej euforii. W dziejach najnowszych Europy znanych jest aż do późnych lat XX w. wiele takich alegorii kobiecych: wśród nich są francuska Marianna, niemiecka Germania i polska Polonia. To one po I wojnie światowej nawołują z plakatów: “Ojczyzna was wzywa!” W tym korowodzie dam nie brak także i Litwy. Zajęcie w 1923 r. przez wojska litewskie północnej części ziem pruskich, to jest Okręgu Kłajpedy znajdującego się od 1920 r. pod administracją aliancką (francuską), dało pretekst do licznych parad zwycięstwa. Panująca euforia sięgnęła aż za Atlantyk. Kreślarz projektujący na zamówienie kawiarni Yomantas w Nowym Yorku, której bywalcami byłi litewski emigranci Stanów Zjednoczonych, przedłożył opowiadania i własną fantazję nad materiał filmowy i zdjęciowy, kiedy to zdecydował się włożyć w usta Kłajpedczyków na plakacie ten symboliczny wykrzyknik: „Wiwat!“.

Bądź aktywny

źródło: Ch. Yomantas Café, New York [w:] Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių, Klaipėda 2004.