W poszukiwaniu…

… „bałtyckiego złota“. Za tą fantazyjną nazwą kryje się bursztyn – kamień ozdobny z żywicy kopalnej występujący w Europie głównie w regionie bałtyckim, a tutaj zwłaszcza na terenie ziem pruskich. Część bałtyckiego bursztynu jest wypłukiwana przez fale na ląd. Najstarszy sposób pozyskiwania bursztynu to zbieranie go na plaży. Udało się nasilić poszukiwania dzięki użyciu siatek i drągów, które służą do przeszukiwania dna morza w strefach nadbrzeżnych. Zdjęcie przedstawia takich łowców bursztynu w okolicach Palmnik (niem.: Palmnicken, ros. Jantarny). Ujęcie pochodzi z okresu, kiedy atmosfera tajemniczości otaczająca poszukiwaczy bursztynu powoli zaczęła zanikać. Od końca XIX w. w wydobyciu bursztynu zalegającego w glebach nadbrzeżnych lub w głębi lądu znalazła zastosowanie tzw. kopalnia odkrywkowa, w której wydobywa się do dziś największe i najczęściej wykorzystywane w celach handlowych ilości bursztynu. Połów bursztynu, taki jak dawniej, jest praktykowany nadal, ale raczej jako hobby, a nie jako główne źródło zarobku.

Bądź aktywny

źródło: Bernsteinfischer bei Palmnicken. Fotograf: Franz Wiemers, Münster.

Herder-Institut Marburg, Bildarchiv, nr inwentarzowy: 4d6408.