W dalekim mieście kolonialnym

Parada słoni w środku miasta to widok rzadko spotykany, a przynajmniej w Europie. Pokaz zaprezentowany przez niemieckie odziały kolonialne w Królewcu na początku XX w. był czymś naprawdę wyjątkowym. Na ironię losu zakrawa, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, że Królewiec był nie tylko najbardziej wtedy oddalonym od kolonii w Afryce  miastem Rzeszy Niemieckiej, ale i że przez długi czas uchodził w oczach Niemców, jak zresztą i całość ziem pruskich, sam za daleką kolonię, w której poprzez działalność misyjną należało najpierw wprowadzić cywilizację europejską.

Bądź aktywny

źródło: Maksim S. Popov (red.): Parallel Memory. 150 years of Königsberg and Kaliningrad history in photographs/Parallel’naja pamjat‘. 150 let istorii Kenigsberga i Kaliningrada v fotografijach, Kaliningrad 2012, s. 76-77.