Tego jeszcze nie było w atlasie

Kto choć raz oglądał mapkę ziem pruskich, obojętnie czy w aktualnym polskim atlasie samochodowym, rosyjskim przewodniku wędrówki czy w litewskim podręczniku do geografii, prawdopodobnie przecierał z niedowierzaniem oczy, zadając sobie pytanie: „co to są za miejsca, gdzie leżą“? Powstała jako projekt naukowy mapka stanowi krótki przegląd XIII w. Autor, polski historyk Henryk Łowmiański, naniósł na niej nazwy miejscowości w oparciu o dużą liczbę średniowiecznych źródeł pisanych.

Bądź aktywny