Nie tylko 1410 r.

Po tym, jak wiek XX wywołał kolejną falę wspomnień o klęsce Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 r., znajdując wyraz w licznych do dziś corocznie obchodzonych jubileuszach lub inscenizacjach bitwy, trudno jest sobie wyobrazić, że jeszcze w XIX w. pielęgnowano również pamięć innych wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach pruskich w okresie średniowiecza. Załączone zdjęcie pokazuje litewski zespół aktorów „Birutė“, który w 1895 r. w Tylży wystawił dramat historyczny pod tytułem „Zniszczenie Zamku w Kownie w 1362“. Zbudowany zaledwie kilka dzisięcioleci przedtem zamek został w 1362 r. oblężony przez wojska krzyżackie i po trwającym trzy tygodnie oblężeniu w końcu zdobyty. Litwinom prędko udało się jednać odzyskać warownię.

Bądź aktywny

źródło: Bühnenkünstler-Truppe der Gesellschaft Birutė, die das historische Drama „Zerstörung der Kaunas-Burg 1362“ von A. Fromas-Gužutis spielte, Tilsit 1895. Fotograf: W. Zimmer, Fotosalon Littuania. Aus der Sammlung von Andrius Dručkus, Obeliai, [w:] Domas Kaunas: Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai. 1885-1940 metų ikonografija, Vilnius 2000.