Klęska, którą Zakon odniósł  z rąk Polaków i Litwinów w bitwie 1410 r., nie tylko że była gorzka, ale i jeszcze kosztowna. Zakon zwerbował rycerstwo z całej Europy, któremu w końcu trzeba było przecież zapłacić. Po dzień dzisiejszy zachował się szereg sporządzonych na pergaminie w języku średnio-wysoko-niemieckim listów dłużnych wielkiego mistrza Henryka von Plauena.

1411 luty 5. Toruń.

List dłużny, wystawiony przez wielkiego mistrza Henryka von Plauena dla Heyncze von Ronaw, Hansa Wende, Niclosa Schindela, Heyncze von der Reybenitz i ich przyjaciół i towarzyszy na sumę 420 marek płatnych na Wielkanoc 1411 r. lub osiem dni później u Mikołaja Bunzlaua we Wrocławiu.

Wykonanie: pergamin. Archiwum państwowe w Królewcu (dziś w: Geheimer Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin), dokumenty pergaminowe, szuflada 95, nr 38.

My, brat Henryk von Plauen, wielki mistrz niemieckiego zakonu, niniejszym pismem potwierdzamy, że dłużni jesteśmy Henrykowi von Ronau, Hansowi Wende, Niclowi Schindelowi, Heinzowi von der Reibnitz, i ich przyjaciołom i towarzyszom, czterysta dwadzieścia marek pruskich. Zaręczamy spłacić uprzednio wymienionym całe czterysta dwadzieścia marek w węgierskim złocie, (a to) po dwa guldeny za jedną markę, w dobrej wierze i bez żadnego podstępu w nadchodzące święto Wielkiej Nocy albo tydzień potem („osiem dni“) w gospodzie Mikołaja Bunzlaua we Wrocławiu. Jeżeli tak być jednak miało, że na czas określony tu oto wymienionym sumy tej zapłacić byśmy nie zdołali, przyobiecujemy szkody poniesione z racji upomnień późniejszych albo wydatków na posłańców z należną kwotą główną łącznie wyrównać. Na umocnienie uprzednio wymienionego kazaliśmy pismo to niniejsze z naszą przywieszoną pieczęcią imprymować, które dane było w mieście naszym Toruniu w roku tysiąc czterysta i jedenastym w dniu św. Agaty.

Bądź aktywny


źródło: Sven Ekdahl (Red.): Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411. Die Abrechnungen für die Soldtruppen, cz. 1: Text mit Anhang und Erläuterungen (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, t. 23 /I), Köln-Wien 1988, s. 163.