Kolory bitwy 2

Dzisiejsze inscenizacje bitwy pod Grunwaldem/Žalgiris cechuje bogactwo kolorów. Pod jednym względem przynajmniej odpowiada to średniowiecznej sytuacji w przypadku wojny: Na polu bitwy znalazły się w 1410 r. wojska Zakonu, Polski, Litwy oraz sprzymierzeńcy obu stron, zorganizowane w ponad stu barwnych chorągwiach. Zdobycie chorągwi przeciwnika wiązało się w ówczesnym rozumieniu nieodłącznie z militarnym sukcesem.

Polski historyk Jan Długosz rozpoczął w 1455 r. pracę nad dotąd najobszerniejszą relacją z batalii 1410 r.: Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Wydanie kroniki wyprzedziła w 1448 r. publikacja innego dzieła Długosza: Banderia Prutenorum, w którym autor opisuje liczne chorągwie, pod którymi przeciwnicy maszerowali na pole bitwy. Relacja Długosza skupia się przede wszystkim na opisie chorągwi krzyżackich i polskich, podczas gdy informacje o chorągwiach litewskich i ich sprzymierzeńców z Europy Wschodniej są dość mgliste.

Przed kilkoma laty ukazał się z okazji 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem/Žalgiris album zawierający nowe wydanie Banderia Prutenorum z współczesnymi ilustracjami i w dziesięciu językach: dowód uczestnictwa w bitwie rycerstwa z całej Europy. Nie wszystkie chorągwie sprawiają wrażenie wojskowych, jeszcze inne wykazują zadziwiające podobieństwo, zwłaszcza, kiedy ignorują fakt istnienia nieprzyjacielskich linii. Załączona ilustracja przedstawia chorągwie wojewody sandomierskiego Mikołają z Michałowa (jedna róża) oraz wujtostwa Rogóźna (trzy róże).

Bądź aktywny

źródło: Jan Długosz: Grunwald 1410. Proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, red. Jan Gancewski, Olsztyn 2010, s. 74, 143.